Kinh Nghiệm Thi Công Ốp Lát Đá Marble Và Đá Granit

Kinh Nghiệm Thi Công Ốp Lát Đá Marble Và Đá Granit

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG LÁT ĐÁ NỀN
B1 . Chuẩn bị mặt bằng và vật tư:
– Tiến hành kiểm tra mực, cao độ nền và xác định đường ron đá trên nền theo bản vẽ đã được trình duyệt.
– Dọn vệ sinh khu vực lát đá.
– Chống thấm đá bằng vật liệu chống thấm.
B2. Sắp xếp và định vị đá:
– Sau khi xác định vị trí từng viên đá.
– Định vị trí viên đá đầu tiên.
B3. Chuẩn bị keo hoặc vữa
– Hòa keo, kiểm tra độ phẳng của sàn, lớp keo từ 3>6mm.
– Trát keo lên lưng tấm đá.
– Trát keo lên sàn.
B4. Đóng lát đá:
– Đặt viên đá lên vữa, dùng búa cao su đóng xuống theo đúng cao độ hoàn thiện đã xác định từ trước.
– Kiểm tra cao độ viên đá, độ đặc, chắc của lớp keo.
– Từ viên đá chuẩn này sẽ lắp các viên đá kế tiếp theo đúng trình tự các bước nêu trên.
B5. Chà ron
– Sau khi lát nền xong chờ vữa khô thì tiến hành vệ sinh, chà ron.

Bình luận của bạn

0904315399