Quy hoạch giao thông tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Quy hoạch giao thông tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường không và cảng cạn, trung tâm logistic.

Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm thành phố Vinh, 3 thị xã : Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa và 17 huyện : Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành.

Bản đồ quy hoạch Tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch Tỉnh Nghệ An cập nhật mới và tải về miễn phí bao gồm quy hoạch sử dụng đất, giao thông, đô thị, QH vùng, QH xâu dựng, phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp, du lịch ….

Quy hoạch vùng liên huyện tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Quy hoạch vùng liên huyện tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm thành phố Vinh, 3 thị xã : Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa và 17 huyện : Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An đến 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 bao gồm các công trình dân dụng, cơ quan, công nghiệp, hạ tầng giao thông. UBND huyện Nghi Lộc tiến hành lập “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Nghi Lộc”, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành, lĩnh vực, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện đến năm 2030.

Kiên Giang kêu gọi đầu tư gần 130 dự án

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 26/7 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với chủ đề “Kiên Giang - Tiềm năng và cơ hội đầu tư bền vững”. Tại hội nghị này, tỉnh sẽ giới thiệu và mời gọi gần 130 dự án trên tất cả các lĩnh vực: du lịch, bất động sản, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp…